Rabu, 30 Desember 2015

Sejarah Serta Perkembangan Nagari Tanjung Balik X Koto Diatas Kab. Solok

PERKEMBANGAN NAGARI TANJUNG BALIK DARI MASA KE MASA
Sambungan dari : Tambo Dan Sejarah Nagari Tanjung Balik X Koto Diatas Kab. Solok
sejarah perkembangan tanjung balik
Balai balai adat
Balai-balai adat yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah oleh Penghulu nan ampek jinih, kok ado kusuik tak salasai kok ado karuah nan tak janiah , di balai-balai itulah gantiang putuih bihang tabuak, tak ado kusuik tak salasai tak ado karuah nan tak janiah, karena disana sudah cukup hakim dan jaksa  yang akan memberi keputusan, “adat nan basandi syara’ syara’ basandi kitabullah” dan Tanjung Balik adalah Cimoti Koto Piliang sebagai Pelaksana Hukum sebagaimana berbunyi didalam tambo yaitu fungsi Longgam  Nan Tujuah.
Balai-balai adat Nagari Tanjung Balik adalah dasarnya Lareh Koto Piliang ( Datuak Katumanggungan) Pakai anjung, pakai tanggo,  tanggo yang belakang tempat Tuan Gadang naiak, dan tanggo yang didepan tempat Penghulu-penghulu naiak.
 
KAMPUNG DAN TARATAK

Awalnya Kampung  adalah  “Kampung Timbarau” kemudian ada sebuah daerah yang apabila sesudah hari hujan dan air Batang katialo sekarang meluap cukup lama tempat itu terendam oleh air, maka sepakatlah niniak moyang Tanjung Balik menjadikan tempat itu sebuah kampung yang dinamai  “Kampung Tarandam”, Kampung Timbarau adalah Kampung asli yang ditempati oleh niniak moyang rombongan yang pertama datang ke  Tanjung Balik dan Kampung Tarandam adalah Kampung untuk menanti anak dagang .


Abih hari baganti pakan, abih pakan baganti bulan, abih bulan tahun batuka, setelah sekiyan abad lamanya anak buah batambah banyak kamanakan batambah kambang dibueklah kampuang  jo taratak, maka terdirilah  kampuang sebanyak 22 kampung, dan taratak sebanyak 9 taratak.

KAMPUNG 
 1. Bendang
 2. Payo Boda
 3. Kapalo Koto
 4. Limo Singkek
 5. Bukik Balai
 6. Guguak
 7. Sadurian
 8. Piliang
 9. Ikua Koto
 10. Kolam Duo
 11. Sawah Titih
 12. Tampilin
 13. Data
 14. Tabuah
 15. Kolam Godang
 16. Rambai
 17. Pitopang
 18. Tingkahan
 19. Guak Tobek
 20. Koto Kociak
 21. Topi Aia
 22. Parak Sopan
          TARATAK
 1. Batu Galeh
 2. Pintuai / Tanah Masin
 3. Kubang Kayu
 4. Kubang Tigo
 5. Batu Lirik
 6. Batu Loweh
 7. Sawah Banyak
 8. Katialo
 9. Labuah Panjang

ASAL USUL SEBUTAN SEPULUH KOTO

Dasarnya sebutan nama sepuluh koto adalah : enam Koto di mudiak dan empat Koto di hilia yang terdiri dari :

        Enam koto dimudiak yaitu :

1.       Cambai Bancah Dalam
2.       Karimbang Batu Alang
3.       Piatok Batu Tungga
4.       Kolok Labuah Kumbuang
5.       Tanjung Balik
6.       Sulik Aia
  
Empat koto dihilia yaitu :

1.       Panyalangan
2.       Bukik Kanduang
3.       Pasilihan
4.       Taratak Bungkuak

Kemudian setelah ada Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan maka yang disebut Sepuluh Koto Diatas adalah  Sepuluh Nagari di Kecamatan X Koto Diatas ialah :

 1. Tanjung Balik
 2. Sulik Aia
 3. Bukik Kanduang
 4. Pasilihan
 5. Paninjawan
 6. Sibarambang
 7. Talago Gunuang
 8. Kajai
 9. Lumindai
 10. Kuncir
Selanjutnya pada tahun 1982/1983 seluruh Jorong pada umumnya di Sumatera Barat dijadi desa, maka Pemerintahan terendah dibawah Kecamatan adalah Pemerintahan Desa, sehingga di Nagari Tanjung Balik Desa berjumlah 9  desa(uraiannya akan ada dihalaman-halaman berikutnya.
Sekitar tahun 1990  Desa Talago Gunung, Kajai dan Lumindai secara administrasi pindah/masuk kepada Pemerintahan Kota Madya Sawah Lunto, sehingga Kecamatan X Koto Diatas Nagarinya tinggal hanya 7 Nagari, dan pada tahun 2001 dengan adanya Program Pemerintah Sumatera Barat Kembali ke Nagari sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan dua Desa di wilayah Kecamatan X Koto Diatas  yaitu Desa Katialo dan Desa Labuah Panjang dimekarkan untuk jadi Nagari, maka Kecamatan X Koto Diatas menjadi 9 Nagari yaitu :

 1. Tanjung Balik
 2. Sulik Aia
 3. Bukik Kanduang
 4. Pasilihan
 5. Paninjawan
 6. Sibarambang
 7. Labuah Panjang
 8. Katialo
 9. Kuncir
sejarah serta perkembvangan tanjung balit
Mesjid Raya Tj. Balik Tempo Doeloe

Ini adalah Masjid Nagari Tanjung Balik  yang ke 2 (dua) sedangkan yang pertama Masjid Nagari ber-atapkan Ijuk bertiang kayu berdinding papan, lantai papan, lokasinya masih  ditempat sekarang.Masjid yang ke 2 (dua) ini dibangun sekitar tahun 1963 dan dibongkar sekitar tahun 1986.
Yang sebenarnya inilah bentuk Masjit Nagari Tanjung balik yang aslinya karena Nagari Tanjung balik adalah memakai adat Kelarasan  Koto Piliang, Masjitnya ber-Gubah (5)Lima Gubah yang satu diapit oleh empat gubah lainnya.
Menurut sejarah satu Gubah Masjit yang didepan diuntukkan untuk Katialo dan satunya lagi untuk Labuah Panjang, itulah pertanda tali nan indak putuih kaitan nan indak sakah antara Tanjung balik dengan Katialo dan Labuah Panjang, begitu juga apabila Tanjung Balik akan mendirikan Balai-Balai adat yang baru (1) satu tonggaknya (tiangnya) dicarikan oleh masyarakat Labuah Panjang.


STATUS NAGARI TANJUNG BALIK DIMASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Sebelum Peraturan Blasting diberlakukan, kepala pemerintahan di nagari ialah Laras (Lareh)nama Laras-Laras yang berkuasa di Tanjung Balik diantaranya adalah :

Nama  CUMOTI gelar Dt.Rajo Malano Suku Bendang berkedudukan juga di Tanjung Balik.
Nama RODI gelar Dt.Rajo Bandaro, Suku Payoboda dan berkedudukan di Tanjung Balik.
Nama  MARAH PADANG gelar Dt.Rajo Malano Suku Bendang berkedudukan juga di Tanjung Balik.
Nama BARARAK gelar Dt.Sutan Dilangik Suku Simabua, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gouverneur Van Sumatras Westkus, Fortdekock den 13 September 1865  yang bersangkutan dan berkedudukan di Tanjung Balik yang mempunyai resort  enam Koto Dimudiak.
Nama : RODI Gelar  Dt.Paduko Kayo Suku Bendang berkedudukan juga di Tanjung Balik. diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gouverneur Van Sumatras Westkus, Fortdekock den    Juni 1881 Nomor  , yang bersangkutan Nagari dan berkedudukan di Tanjung Balik yang mempunyai resort  enam  Koto Dimudiak. dan masih adalagi Laras (Lareh) yang menjabat setelah yang tersebut diatas sampai tahun 1914)
Sedangkan Nagari pada waktu itu dikendalikan oleh Penghulu-penghulu atau Kerapatan yang namanya pada masa itu Majlis Kerapatan Adat.


KEDUDUKAN NAGARI MENURUT   I.G.O.B. 1914

Pada tahun 1914 Pemerintahan Laras (Lareh) dihapuskan dan ditukar dengan Onderdistrict of Sulit Air,yang dikepalai oleh Ass. Demang, yang berkedudukan di Paninjawan buat sepuluh Koto ( Nagari), Majlis Kerapatan Adat juga dihapuskan dan diganti dengan Kerapatan Nagari, anggotanya diberi besluit oleh Pemerintahan Belanda dan ketuanya adalah Kepala Nagari.

Pimpinan atau sebutan pimpinan dinagari semasa Penjajahan Belanda s/d sekarang :

Dizaman Perang Padri Tahun 1833 s/d 1914 disebut “ Penghulu Kepala”

Tahun 1914 s/d 1942 disebut “ Kepala Nagari” ( Angku Palo )

Tahun 1942 s/d 1945 disebut “ Kocu” ( dalam bahasa Jepang )

Tahun 1945 s/d 1982 disebut “ Wali Nagari “

Tahun 1982 s/d 2001 disebut “Kepala Desa “

Tahun 2001 s/d sekarang disebut “ Wali Nagari “

Sedangkan Penghulu-penghulu dizaman Belanda dipergunakan untuk memungut Blasting dan mendapat upah pungut 4 persen.

Yang pernah menjabat sebagai Angku Palo atau Wali Nagari Tanjung Balik sampai Tahun 1982 :

1.       ABBAS DT.RAJO BATUAH                                   
2.       RUHUN DT.RANGKAYO BUNGSU                   
3.       RASIT MALANO SATI                                            
4.       SUTAN KULIPAH                                                 
5.       SAIDI SUTAN BANDARO                                  
6.       DUYA MALIN PENGHULU
7.       SYUKU RAJO KUASO
8.       ABAS PAKIAH BUNSU
9.       LAMIK SUTAN BATUAH
10.     DURAHIM DT. RAJO NAN GADANG
 11.    RUSIN RANGKAYO SATI


NAGARI MENURUT ADAT

Nagari menurut adat adalah, Bamunsajik jo Balai-balai, Rumah Sikola langkok jo Surau, sarato Labuah jo Tapian, Baganggam adat jo Pusako, Ayam Itiak sawah tahampa, Pinang karambia jawi jo kabau, Ganok jo Pandan Pakuburan tando Nagari itu namonyo,kalau menurut hukum adat, Adat salingka Nagari Pusako salingka kaum :

Rang gadih mangarek kuku.Dikarek jo pisau sirauik.
Pangarek batuang tuonyo.Nagari ba ampek suku.
Dalam suku babuah paruik.Buah paruik ado tuonyo.

Yang memegang ulayat dalam Nagari adalah, sabalum banamo Minangkabau tanah sabingkah lah banampu, rumpuik sahalai lah bapunyo, nan punyo adalah Panghulu maka untuk Nagari Tanjung Balik yang memegang Ulayat adalah Nan Bapucuak Bulek Nan Baurek Tunggang yaitu :
Ø  Datuak Sutan Dilangik  Suku Simabua
Ø  Datuak Rajo Malano / Datuak Penghulu Sati Suku Bendang
Ø  Datuak Rajo Bandaro Suku Payoboda
Ø  Datuak Penghulu Basa Suku Pitopang Piliang
Ø  Datuak Bandaro Suku Limo Panjang
Ø  Datuak Penghulu Marajo Suku Limo Singkek

CARA MENGGUNAKAN TANAH ULAYAT  KALAU DILUAR KAUM/SUKU ADA TIGA MACAM :

1.   Diisi Adat dituang limbago kepada orang yang mempunyai ulayat, dipotong kambing diundang segala orang  yang bersangkutan.
2.   Diisi Adat Satahia Sapaho (32 Uang rupiah) atau dengan perhitungan lain, minsalnya tanam-tanaman tua dalam sepuluh keluar satu atau dua untuk orang yang punya ulayat.
3.  Hak-hak penghulu dalam harta ulayat adalah sebagai berikut : Karimbo babungo kayu, Kasawah babungo ampiang, Kasungai babungo pasia, Kalauik babungo karang, Kaladang babungo tanah, Kakampuang bapadi abuan,  tetapi pelaksanaannya basandi patuik jo mungkin,( musyawarah/mufakat kedua belah pihak)

ADAT LAMO PUSAKO USANG :

1.    Nagari  ba- Panghulu, Kampuang ba-Nan tuo, Rumah ba- Tungganai (Wali rumah) ba-mamak ba-kamanakan, Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka-panghulu, Panghulu barajo ka-mufakat, Mufakat barajo kanan bana, Bana badiri sandirinyo, Kamanakan saparentah mamak, mamak saparentah panghulu, panghulu saparentah adat, adat itu manuruik alua jo patuik, alua itu nan kajadi rajo, kok putiah manahan sasah, kok hitam manahan tapo, tanggung jawab lua jo dalam sarato dunia jo akirat.
2.   Cara mengganti atau batagak gala Pengulu di Nagari Tanjung Balik adalah menurut adat kelarasan Koto Piliang yaitu : Ramo-ramo sikumbang jati, Katik Endah pulang bakudo, Patah tumbuah hilang baganti, Pusako turun kanan mudo, Karambia tumbuah dimatonyo, disunua tabiknyo dahan, turun temurun, biriak-biriak turun kasamak, dari samak tabang ka hilaman, dari niniak turun ka-mamak, dari mamak turun ka-kamanakan, dipakai adat dituang limbago dikacau darah dilapah dagiang dimakan basamo-samo.
3.     Perkawinan seizin penghulu kedua belah pihak.
4.     Sando pagang sando balaku, hutang batahu (setahu pengulu uarang IV Jinih kedua belah pihak )
sejarah perkembangan nagari tj. balik
Mesjid Besar Al Kautsar
      Karena Masjid lama sudah lapuk dimakan usia maka berkat Sumbangan  Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada Tahun 1990 diresmikanlah Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila tersebut.

Bersambung keKebudayaan Khas Nagari Tanjung Balit X Koto Diatas Kab. Solok

Jadilah peran dalam suatu perjuangan umat dan jangan hanya jadi penonton, sungguh rugi diakhirnya nanti.