Senin, 30 November 2015

Mencari Tuhan Dengan Jalan Tasawuf - Buya HAMKA

FILSAFAT KETUHANAN
mencari tuhan dengan jalan tasawuf

Mencari Tuhan ada banyak cara, dengan jalan seni dan jalan ilmu atau jalan filsafat, adalah jalan yang di mulai dari dalam diri sendiri menuju melihat keluar. Adapun jalan tasawuf ialah merenung ke dalam diri sendiri. Membersihkan diri dan melihatnya dengan berbagai macam latihan ( riadhatun nafs ). Sehingga kian lama kian terbukalah selubung diri itu dan timbulah cahayanya yang gemilang, yang dapat menembus segala hijab yang menyelubunginya selama ini.

Alangkah hebatnya dan besarnya rahasia diri itu, bukankah dalam kalangan filsuf sendiri, seumpama Socrates, di suruhnya orang kembali menyelidiki dirinya sendiri. Alangkah besarnya rahasia yang ada pada diri.
Socrates berkata : "Kenallah dirimu!"

Maka dalam kalangan tasawuf timbullah suatu pepatah yang terkenal:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
" Barang siapa yang mengenal akan dirinya, niscaya kenallah ia akan Tuhannya "

Bukan lantaran diri itu yang Tuhan. Tetapi keinsyafan kita akan sulitnya mencari rahasia diri, menimbulkan insaf kita akan kebesaran Rahasia Tuhan. Tetapi apabila selubung yang menutup diri telah dapat kita hindarkan, niscaya akan insyaflah kita kelak bahwasanya di dalam diri itu ada tersimpan kekuatan untuk mencari pengetahuan tentang hakekat.. Selubung itu, yang senantiasa menghambat perjalanan kita menuju rahasia itu, ialah syahwat dan angkara murka kita sendiri. Loba dan tamak kita. Dan hidup yang diperdaya oleh pengaruh kebendaan.

Jalan tasawuf mulanya memakai perasaan, tetapi akhirnya menggunakan iradat ( kemauan ). Walau bagaima tebalnya dinding yang membatas, sehingga selama ini kita tidak dapat mengenal siapa Tuhan, namun karena kekuatan iradat, dapatlah dinding itu kita tembus.

Jalan tasawuf adalah menghendaki suatu bakat istimewa. Akal biasa, dan ilmu dengan "sebab akibat"nya tidak dapat menerima, tetapi sulit membantahnya. Dia tidak berkehendak kepada "intelek" . Sebab itu bukanlah jarang orang yang "ummi", tak pandai tulis baca, dapat mencapai jalan dengan tasawuf. Kian lama kian payahlah orang membantah, bahwasanya ada orang-orang yang berlatih, dapat menimbulkan hal yang ganjil, tetapi benar; dan ilmu tak dapat mengupasnya.

Di zaman modern orang seakan-akan jemu atau mengejek akan kalimat yang mengandung kerohanian, terutama orang-orang yang mengatakan dirinya terpelajar. kata mereka, soal-soal yang demikian telah kolot. Perasaan ini terutama di Eropa, dan mulai menular ke negri-negri Timur.

( Sumber: Filsafat ketuhanan - Prof.DR. HAMKA )

Minggu, 29 November 2015

Penerjemah Bahasa Aplikasi Translator Online ; Im Translator Google Translate

Google Translate Paling Mudah Dan Simple

penerjemah bahasa online google translate


Mesin penterjemah bahasa asing atau lebih di kenal dengan istilah Google Translate sudah merupakan sebuah kebutuhan yang harus ada saat ini, apalagi bagi para netters, Facebookers dll yang memiliki kemampuan bahasa asing di bawah rata-rata. Dengan mesin translate tersebut para "onliner" akan sangat mudah sekali untuk mengartikan atau menterjemahkan Bahasa Inggris, jerman, Spanyol, Jepang, Cina dll hanya dengan dengan beberapa kali klik. Walaupun terjemahan dari Google translate tidak begitu pas atau agak kacau. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali.


Dari pengalaman kami penterjemah bahasa asing online ( Google Translate ) yang paling simple dan mudah adalah dengan ektension Google Chrome yaitu Im translator


Salah satu syarat untuk bisa menggunakan Im translator yang ini adalah dengan menggunakan Google Chrome sebagai mesin perambah ( browser ). Im TranslatorJuga tersedia untuk Addons Firefox


Memasang Im Translator

Tertarik? Silahkan menuju ke:

Im Translator

Selanjutnya Add to chrome

Kemudian muncul notifikasi, Ok
Setelah logo im translator muncul di sudut kanan atas berarti Im translator sudah terpasang dengan sukses

Selanjutnya klik kanan logo tersebut, pilih option
Set pengaturan seperti di bawah

Kotak merah : Bahasa asal ( yang akan di terjemahkan )
Kotak biru : Bahasa terjemahan
Kotak hijau : Beri tanda centang untuk menjadikan bahasa tersebut untuk semua terjemahan 
Terakhir jangan lupa Save options
Contoh Setting dari Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk semua terjemahan
Cara Menggunakan Im Translator

* Blok kata atau kalimat yang akan di terjemahkan, kemudian klik logo seperti di bawah atau klik kanan; Im TranslatorMesin penerjemah Im Traslator sangat simple, mudah dan cepat tanggap
Terima kasih atas kunjungannya
Wassalam


Sabtu, 28 November 2015

Arti Dan Makna Lambang Daerah Kabupaten Solok Selatan

Logo, Lambang atau Simbol Daerah Kabupaten Solok Selatan
Propinsi Sumatera Barat


Arti dan makna lambang daerah solok selatan

1. Kata KABUPATEN SOLOK SELATAN dengan warna putih berlatar belakang merah
Makna :
Dengan niat yang suci dan bersih serta diiringi semangat kebersamaan dan keberanian, masyarakat Kab. Solok Selatan berupaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama

2. Kubah Mesjid
Makna:
Masyarakat Solok Selatan pada umumnya penganut Agama Islam yang kuat serta taat pada auturan dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan falsafah adat Minangkabau Adat Basandi Syara', Syara' Basandi kitabullah

3. Rumah Gadang
Makna:
Kabupaten Solok Selatan berada dalam daerah Minangkabau dan dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aturan-aturan adat yang bersandikan kepada norma-norma agama. Gonjong Rumah Gadang berjumlah 7 merupakan tanggal peresmian Kabupaten Solok Selatan pada 7 Januari 2004

4. Gunung
makna:
Kabupaten Solok Selatan di kelilingi oleh perbukitan dan alam yang subuir dan dari kejauhan ada spirit terpancar dari kemegahan Gunung kerinci yang sebagian merupakan wilayah kabupaten Solok Selatan

5. Padi
makna:
Simbol dari kemakmuran dan kesejahteraan. padi juga identik dengan pangan sebgai kebutuhan pokok ( primer ). Sebagai daerah yang mempunyai areal pertanian yang luas, Solok Selatan juga termasuk lumbung beras di Sumatera Barat

6. Kapas
makna:
Simbol dari sandang sebagai kebutuhan pokok ( primer ). Padi dan kapas merupakan perlambangan dari kesejahteraan yang merupakan hak dari seluruh rakyat indonesia, dan secara nyata di bunyikan dalam sila kelima Pancasila

7. Tiga garis Bergelombang
Makna:
Simbol air sebagai kebutuhan pokok ( utama ). Air sumber kehidupan dan air merupakan sumber energi. Tiga buah garis juga melambangkan tiga unsur dalam  sistem pemerintahan di Minangkabau yang di kenal dengan istilah " Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin " yaitu : Niniak mamak. Alim Ulama dan Cerdik pandai

8. Simpul Tali
makna:
lambang perekatan, ikatan yang berfungsi sebagai pemersatu

9. Lingkungan Pita ( dengan tulisan " Sarantau sasurambi " )
makna:
Arti dan Makna Motto sarantau sasurambi sebagai sebuah slogan, adalah bahwa Kabupaten Solok Selatan bertekad dan bersatu untuk maju dalam menyonsong masa depan yang gemilang dengan nilai budaya yang serumpun yang merupakan perpaduan antara Alam Surambi Sungai Pagu dengan Rantau XII Koto dan merupakan kesatuan masyarakat dala wilayah Solok Selatan yang mengutamakan raso jo pareso dalam musyawarah dan mufakat.

10. Tulisan " 60-1 "
Makna:
( Dibaca : Kurang Aso Anam Puluah ) melambangkan masyarakat Adat Alam Surambi Sungai Pagu

11. Tulisan  "XII "
Makna:
Melambangkan masyarakat Adat XII Koto

( Sumber : Buku10 tahun Kabupaten Solok Selatan - Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. SolSel )


Selasa, 24 November 2015

Kata-Kata Kiasan Pribahasa Minangkabau Beserta Makna

Kumpulan Kata-Kata Kias Minangkabau

kata kata kiasan pribahasa minangkabau


Bak aro anyuik
Seperti buah ara hanyut
Seperti buah ara hanyut, tidak terus ke hilir, tetapi singgah-singgah di pusaran air atau lubuk-lubuk. Di kiaskan kepada seseorang yang tidak langsung ke tujuan, namun singgah-singgah selama perjalanan.

Jatuah ka ateh
Jatuh ke atas
Naik pangkat atau beroleh banyak rezeki yang selama ini tidak pernah di peroleh

Induak bareh
Induk beras
Kiasan untuk istri. Misalnya, ia induk beras si anu, maksudnya istri si anu

Urang baru-baru
Orang baru-baru
Maksudnya penganten baru

Tagak di bateh
Tegak di batas
Kiasan untuk penyamun

Bak mambalah batuang
Seperti membelah betung
Menginjak yang satu dan mengangkat yang lain. Kiasan untuk keputusan yang tidak adil

Tatompang di biduak tirih
Tertompang di biduk tiris
Di kira selamat sampai ke seberang, ternyata biduk bocor, walhasil ikut tenggelam bersama muatan lain. Misalnya membeli saham perusahaan yang mulai bangkrut

Cikarau gadang
Cikarau besar
Kiasan terhadap seseorang yang gemar menyombongkan diri atau seseorang yang gemar membual

Tamakan cirik barandang
Termakan cirit berendang
Dikiaskan kepada orang yang terkena guna-guna ( pekasih )

Dalam duo tangah tigo
Dalam ( berkata ) dua, tengah tiga pula
Tengah tiga=Dua setengah
Tidak lurus hati atau tidak dapat di percaya

Marantau ka suduik dapua
Merantau ke sudut dapur
Merantau ke negri yang dekat-dekat saja

Rang darek jolong manurun
Orang darat jolong menurun
Jolong=mula
Maksudnya " orang darat " yang pertama kali ke daerah pesisir
Kiasan bagi seseorang yang sangat canggung

Tagak di nan data
Tegak pada yang datar
Berdiri pada yang benar

Tabaliak edong
Terbalik edong
Ibarat orang kaya meminjam uang kepada orang miskin

Gadang sarawa
Besar serawal
Sarawa ( serawal )=celana
Kiasan untuk penakut

Taimpik lidah
Terhimpit lidah
Malu atau enggan mengajukan sesuatu karena berhutang budi

Samati-mati angin
Semati-mati angin
Sekurang-kurangnya

Godok batinta
Godok bertinta
Godok = Adonan singkong di parut di campur tepung dan di bulat-bulatkan, lalu di goreng, setelah itu di cemplungkan ke tangguli
Kiasan untuk kepalan tinju

Limau masak sauleh
Limau masak seulas
Dikatakan tentang kepandaian yang melebihi saudara-saudaranya

Selanjutnya : Pribahasa Minangkabau Dengan Terjemahan Dan Makna


Minggu, 22 November 2015

Penderitaan Adalah Bukti Cinta Para Sufi

Kisah Laila Dan Majnun

penderitaan adalah bukti cinta para sufi


Suatu hari sang guru sufi berkata kepada murid-muridnya kalau cinta Laila itu lebih tinggi derajatnya dari cinta majnun, karena Majnun  melafalkan cinta atas nama Laila kepada semua orang. Sementara laila terus menyembunyikan cintanya dari orang lain.

Alkisah, Orang-orang begitu penasaran dengan laki-laki yang bernama Majnun. Mereka berpikir tentulah pria yang bernama Majnun itu sangat tampan. Buktinya, laila yang sangat cantik dan putri saudagar kaya itu tergila-gila kepadanya. Bahkan laila menolak semua lamaran pria-pria ganteng dan kaya. Hati laila seluruhnya sudah dipenuhi cintanya kepada Majnun.

Akhirnya orang-orang di dorong rasa penasarannya yang sangat ingin menemukan Majnun dan melihat rupa Majnun yang sesungguhnya. Dan setelah bekerja keras mereka akhirnya berhasil menemukan majnun. Majnun yang teraniaya oleh cinta berada di dekat gurun. Badan-nya yang sudah tak terurus dekil  dan penuh dengan tanah dan debu, rambutnya awut-awutan, pakaiannya compang-camping, dia lebih mirip disebut orang gila. Gila karena meneguk anggur cinta.

Dengan apa yang dilihatnya, mereka sepertinya benar-benar tidak percaya kalau Majnun, laki-laki yang berpenampilan buruk rupa dan mirip orang gila itu bisa membuat Laila mabuk kepayang.

Majnun yang sudah di penuhi debu itu, dengan rambut acak-acakan terus menyebut nama Laila. Orang lain sudah tidak bisa mengenalinya lagi, karena dia sudah melupakan segalanya, termasuk nama dirinya, yang ada didalam pikirannya adalah kekasihnya, Laila dan laila.

Orang-orang lalu pergi menuju rumah Laila, mereka berkata,
" Oh Laila, ternyata orang yang kamu cintai itu orang gila dan buruk rupa!"

laila menjadi teriris hatinya mendengar ucapan mereka.
" Jadi kamu telah menemukan majnun?" Tanya laila
" Benar " sahut mereka
" Bagaimana kamu yakin kalau dia itu majnun?" kembali tanya laila
" Dia selalu menyebut-nyebut namamu. Bahkan dia sudah lupa nama dirinya," jawab mereka
" Baik, kalau kamu semua ingin benar-benar ingin melihat pesona Majnun, maka kamu harus menggunakan mata saya, " kata laila


Cinta Dimata Sufi


Para sufi melihat cinta sebagai lautan api dan penderitaan. Demi cintanya kepada Allah seorang sufi rela menderita fisik. Mereka terkadang berhari-hari tidak makan. Untuk makanpun mereka terkadang sengaja meminta-minta.
Mengapa harus meminta-minta? Idenya adalah agar merasakan kehinaan dan kerendahan diri. Dalam cinta harus ada keberanian untuk menbunuh egoisme ( ke aku-an ), dalam istilah sufi disebut self-dying

Cara untuk membunuh ego salah satunya adalah dengan dengan membuat dirinya hina dan rendah. Salah satu caranya adalah dengan meminta-minta. Bagi mereka yang sudah sampai ke derajat cinta, maka dia rela mengorbankan apa saja untuk yang di cintainya

Jumat, 20 November 2015

Dialog Ketuhanan Eksistensi Tuhan Antara Ada Dan Tidak Ada

Dialog Antara Muslimah Dengan Ibu Guru Komunis 
dialog ketuhanan eksistensi Tuhan
Ponpes Taruna Rabbani Solok

Sambungan dari:

Terjadilah sebuah dialog adu argumentasi antara ibu guru PKI atheis dengan orang tua murid muslimah. Ibu murid menerangkan bahwa bumi dan segala isinya adalah bukti ciptaan Ilahi, tapi ibu guru tidak mayakini. bagi ibu guru, apa yang disebut Tuhan sangat sulit untuk di buktikan. Tuhan hanya sebuah rekaan, sedangkan alam semesta hakekatnya ada dengan sendirinya, melalui proses alamiah tanpa ujung dan tiada pangkal.

Ibu guru PKI atheis nyerocos mengemukakan sederet pertanyaan
" Apakah Tuhan itu menjelma dalam wujud manusia, punya rambut, kuping, hidung dan penglihatan? Ataukah Tuhan itu seperti binatang, tumbuhan, atau seperti benda-benda langit di awang-awang?"

" Tidak. Tuhan tidak menyerupai apa-apa dan siapa-siapa. kalau Tuhan menyerupai sesuatu berarti dia bukan Tuhan. Tuhan berbeda dengan segala hal dari makhluk-Nya. Dia Esa dalam segala-galanya, baik dalam Eksistensi-Nya, Dzat-Nya, maupun Sifat-Nya," jawab ibu murid.

Debat berlangsung lama, ibu murid telah banyak memberikan argumentasi, tetapi ibu guru atheis tetap tak meyakini
" Sekarang begini " kata ibu murid
" Gambarkan aku alam dunia dilengkapi isinya."

Ibu guru memang berbakat seni, oleh karenanya secara cepat menyelesaikan lukisan bumi lengkap dengan isi, mulai dari hewan sampai pepohonan, dari persawahan hingga pegunungan.

Setelah selesai, ibu murid langsung bertanya, pura-pura bingung
" Anda sendiri di mana?"

Ibu guru segera menambahkan gambar dirinya lantas berkata:
" Inilah saya."

Ibu murid lantas menukas:
" Ini bukan anda, tapi hanya gambar anda."

Ibu guru terperangah, terus menghapus gambar dirinya.

Tapi ibu murid kembali bertanya:
" Anda sendiri mana?"

Ibu guru kembali melukis dirinya. Namun ibu murid kembali berkata:
" Itu bukan anda, tapi hanya gambar anda. Anda dengan gambar anda jelas berbeda."

Ibu guru PKI Atheis bingung tak mampu menjelaskan, lantas berkata pelan:
" Saya pencipta lukisan ini, oleh karenanya mustahil saya menjadi bagian dari gambar yang ciptakan ini. Karena eksistensi saya dan hasil karya saya jelas berbeda. Jika saya ada dalam gambar ini, itu pasti bukan saya, tetapi hanya sekedar gambar saya saja."

Ibu murid lantas menimpali:
" Eksistensi Tuhan terhadap alam ciptaan-Nya, dapat di ibaratkan dengan eksisitensi anda terhadap gambar ciptaan anda. ( 1 ) Anda ada, tetapi tak mungkin menjadi bagian integral dari gambar ciptaan anda. Tuhan juga begitu, Dia ada tapi mustahil menjadi bagian dalam alam semesta hasil ciptaan-Nya. ( 2 ) Anda tetap ada kendati tak tercantum dalam gambar hasil lukisan anda. Begitu juga, Tuhan tetap ada kendati tak berada dalam alam hasil ciptaan-Nya. ( 3 ) Anda dapat berbuat apa saja terhadap gambar alam yang anda buat. Tuhan pun dapat berbuat apa saja terhadap alam yang Ia cipta. ( 4 ) Keberadaan anda tak bergantung pada gambar buatan anda. Tuhanpun keberadaan-Nya tak bergantung pada alam ciptaan-Nya ( 5 ) Terlepas apakah gambar itu sadar atau tidak bahwa anda ada, dan anda yang membuatnya, anda tetap ada. Begitu juga Tuhan, terlepas alam atau isinya ( termasuk anda ) sadar atau tidak bahwa Tuhan ada, Dia yang membuat anda, Tuhan tetap ada."

Ibu guru yang Komunis bin atheis terbengong melongo, lantas menunduk malu. Logika dan rasionalitas yang ia junjung tinggi berpijak pada ajaran komunis yang atheis ( anti Tuhan ) ternyata keok ( kalah telak ) oleh logika ketuhanan yang lebih agung dari ibu si murid tadi. Akhirnya ia bingung, linglung, segera pulang kampung.

Sumber: ( Kisah Hikmah - Dhurorudin Mashad. 2002 )

Berikut: Zat Allah Berada Dibalik Rasa " Dekat Tak Berjarak Jauh Tak Berperantara "

Dialog Ibu Guru PKI Atheis Dengan Wali Murid Muslimah

Atheis Paham Yang Berbahaya

dialog guru dengan pki

Masa orde lama berkuasa kabarnya paham komunis sedang berjaya. kaum wanita banyak anggak ( arogan ) karena berafiliasi pada Gerwani, dan banyak petani yang takabur setelah bergabung dalam organisasi BTI. Tentu masih banyak organisasi lain yang berafiliasi dengan paham komunis tadi, mulai dari organisasi seniman bernama Lekra, sampai organisasi buruh berlabel SOBSI.

Kamis, 19 November 2015

Pribahasa Minangkabau Dengan Terjemahan dan makna

Kumpulan Pribahasa Minangkabau
Pribahasa minangkabau dg terjemahan

Badiang di abu dingin
Berdiang di abu dingin
Tidak memperolah apa-apa dari yang di harapkan

Tapacik di abu angek
Terpegang abu hangat
Tanpa sengaja beroleh suatu yang menyusahkan

Di abuih urang
Direbus orang
Di kiaskan pada orang yang membeli barang mahal tetapi tidak bagus mutunya ( atau barang palsu ). Jadi di tipu orang

Bak kancah di ago
Seperti kancah di tawar
kancah=kawah, belanga besi yang besar. Ternganga atau diam saja

Aia bariak tando tak dalam
Air beriak tanda tak dalam
Orang yang besar omong tandanya tak berisi ( tak berilmu )

Aia janiah ikannyo jinak
Air jernih ikannya jinak
Di kiaskan pada negeri yang makmur dan ramah penduduknya

Bagantuang di aka lapuak
Bergantung di akar lapuk
Sangat berharap pada yang tidak mungkin menolong

Bak di ambuang-ambuang paratian
Seperti di ambung-ambung perhatian
Maksudnya, amat suka cita

Babanak ka ampu kaki
Berbenak ke empu kaki
Dikatakan otaknya tidak di kepala, tetapi di empu kaki. Maksudnya orang yang "tak berbenak" atau orang yang tak memperdulikan baik dan buruk. Umpamanya kalau makan, disikat semuanya tak perduli orang lain

Bak manggantang anak ayam
Seperti menggantang anak ayam
Anak ayam setiap kali di masukan ke dalam gantang, menghambur keluar. Kiasan untuk pekerjaan yang sia-sia

Angek-angek cirik ayam
Hangat-hangat tahi ayam
Panasnya hanya sebentar seperti tahi ayam. Dikaiaskan pada perkumpulan yang hanya pada awalnya saja bersemangat, tetapi kemudian melempem

Api padam puntuang anyuik
Api padam puntung hanyut
Apinya sudah padam, puntungnya sudah hanyut pula, berarti masalah sudah tuntas. Jadi bencana sudah lewat

Api padam puntuang barasok
Api padam puntuang berasap
Api sudah padam, tetapi puntung masih berasap, jadi masih berbahaya, sebab sewaktu-waktu dapat menyala lagi. Dimisalkan suatu perkara yang sudah putus, namun belum tuntas karena masih berbuntut

Bakaruik arang
Berkeruk arang
Berbantah keras

Maaja anak arimau
Mengajar anak harimau
Mengajar anak orang terpelajar, tentu saja lekas pandai

Indak barasak lenggang di katiak
Tidak beranjak lenggang di ketiak
Misalnya, jabatan tersebut di alihkan kepada kaum ( kerabat ) pejabat yang terdahulu juga

Bak cando mancaliak asam
Seperti melihat asam
Ingin sekali. Misalnya seorang yang mata keranjang, matanya jelalatan tatkala melihat wanita cantik

Kanyang dek asok
Kenyang oleh asap
Dibaratkan seseorang yang berteman ( berkarib ) dengan orang kaya, namun tidak berolah apa-apa darinya ( namanya bersaudara kaya, tapi ia tetap miskin )

Berikut : Kata-Kata Kiasan Pribahasa Minangkabau Beserta Makna

 ( Sumber buku : Peribahasa Minangkabau - Anas Nafis )


Rabu, 18 November 2015

Tahlil Modern Ala Muhammadiyah - Tahlil Bukan Bid'ah Lagi

Muhammadiyah Mulai Sadar Akan Tahlilan

tahlilan ala muhammadiyah


Dalam komunitas Muhammadiyah, tahlil menjadi persoalan kontroversial, sebagian setuju dan sebagian yang lainnya menolak terhadap tahlil. Kalaupun ada yang setuju namun tetap memberi persyaratan tertentu. Di sisi lain, Muhammadiyah juga bermaksud mengembangkan pangsa pasar dakwahnya dengan pendekatan kulutural. Singkatnya Muhammadiyah juga perlu konsep tahlil alternatif yakni tahlil ala Muhammadiyah.

Kajian Kitab Ulama - Akibat Dari Bergaul Dengan 8 Golongan

Kumpulan Nasehat Orang-Orang Sholeh

Kajian kitab ulama


Barang siapa yang sering bergaul dengan 8 golongan, maka Allah akan menambahkan 8 hal kepada orang tersebut yaitu:

Pertama:

Barang siapa yang sering bergaul dengan orang-orang kaya, maka Allah akan menambahkan rasa cinta dunia kepadanya.


Kedua

Barang siapa yang sering bergaul dengan orang-orang fakir, maka Allah akan menambahkan rasa syukur dan ridho atas pemberian Allah terhadapnya

Ketiga

Barang siapa yang sering bergaul dengan raja ( penguasa ), maka Allah akan menambahkan kerasnya hati dan kesombongan terhadapnya


Keempat

Barang siapai yang sering bergaul dengan wanita, maka Allah akan menambahkan kebodohan dan syahwat terhadapnya


Kelima

Barang siapa yang sering bergaul dengan anak-anak, maka Allah akan menambahkan kesenangan dalam bermain-main kepadanya


Keenam

Barang siapa yang sering bergaul dengan orang-orang fasik, maka Allah akan menambahkan terhadapnya berani melakukan dosa dan menunda-nunda tobat


Ketujuh

Barang siapa yang sering bergaul dengan orang-orang sholeh, maka Allah akan menambahkan kesenangannya dalam taat kepada-Nya


Kedelapan

Barang siapa yang sering bergaul dengan ulama, maka ilmu dan amalnya akan ditambah oleh Allah
( Abu At-Toyyib )


Ganti rugi do'a yang tak terkabul

Ketika hari kiamat tiba, Allah mengoreksi setiap do'a hamba-hamba-Nya yang tidak dikabulkan didunia. Kemudian Allah berseru kepada hambanya, " Wahai hambau-Ku ( yang berdo'a ) di hari sekian, yang aku tahan doamu!, maka pahala inilah sebagai gantinya dari doa tersebut." Selanjutnya si hamba tidak habis-habisnya di beri pahala, sehingga ia menginginkan supaya Allah tidak mengabulkan do'anya ( di dunia ) sama sekali.
( Yazid Al - Ruqosyi )


10 akibat minum arak

Kesatu
Bisa menghilangkan akal dan merusak pikiran

Kedua
Bisa menimbulkan permusuhan diantara saudara dan teman-teman

Ketiga
Bisa mencegah zikrullah dan sholat

Keempat
Bisa mempengaruhi untuk berbuat zina

Kelima
Sebagai kunci setiap keburukan

Keenam
Mewajibkan peminumnya untuk di cambuk 80 kali, jika tidak di dunia pastilah di akhirat

Ketujuh
Bisa menjadikan pintu langit tertutup bagi kehadirannya

Kedelapan
Di khawatirkan tercopotnya iman menjelang ajal

Kesembilan
Bisa menjadikan gila, bahan tertawaan anak-anak dan celaan orang-rang berakal

Kesepuluh
Bisa menyakitkan Malaikat yang menjaganya
( Al Faqih abu Al-Laits )

Baca Juga:

Selasa, 17 November 2015

Mutiara Kebijaksanaan Para Ahli Hikmah - 3 Perkara

Mutiara hikmah para ahli hikmah

Mutiara Hikmah Kebijaksanaan Para Arifin

3 perkara pencegah 3 perkara

1. Cegahlah kesombongan dengan tawadhu'
2. Cegahlah ketamakan dengan qona'ah
3. Cegahlah hasud dengan nasehat
( Malik bin Dinar )

3 perkara penyelamat dari malapetaka

1. Perut yang kosong bersamaan dengan hati yang tidak tamak
2. Kefakiran yang berlanjut bersamaan dengan keeksisan dalam berzuhud
3. Kesabaran yang sempurna bersamaan dengan zikir yang kontinyu
( Abu Hamzah Al- Bazyar )

3 perkara penambah daya ingat

1. Menghilangkan dahak ( menggosok gigi/bersiwak )
2. Berpuasa sunnah
3. Membaca Al-Qur'an
( Sayyidina Ali bin Abi Tholib )

3 perkara dari manusia untuk 3 hal

1. Sepertiga dirinya untuk Allah yakni ruh
2. Sepertiga dirinya untuk dirinya yakni amal sholeh dan perbuatan baik
3. Sepertiga dirinya untuk cacing tanah yakni jasadnya ketika mati
( Lukman Al-Hakim )

3 perusak amal orang-orang terdahulu

1. Karena banyak bicara
2. Karena banyak makan
3. Karena banyak tidur
( Ibrahim An-Naka'i )

3 tingkatan sabar

1. Meninggalkan mengadu ( derajatnya tabi'in )
2. Ridho dengan perkara yang ditakdirkan ( derajatnya orang zuhuhd )
3. Senang terhadap ujian ( derajatnya orang-orang benar )
( Imam Nawawi )

3 perkara untuk mengetahui ketaqwaan seseorang 

1. Bagaimana cara ia mengambil
2. Bagaimana cara ia mencegah
3. Bagaimana cara ia berbicara
( Syaqiq Al-Balkhi )

3 perkara yang membuat do'a tidak terkabul

1. Memakan barang haram
2. Banyak mengumpat mencaci maki
3. Dengki atau iri kepada sesamam muslim
( Al Faqih Abu Laits )

Nasehat Penuh Hikmah Orang-Orang Arif - 4 Perkara
Syaikh Mursyid Adalah Esensi Dari Sebuah Tarekat

Senin, 16 November 2015

Nasehat Penuh Hikmah Orang-Orang Arif - 4 Perkara

Nasehat orang-orang arif 4 perkara

Untaian Hikmah Orang-Orang Bijak

4 perkara yang lebih buruk dari yang buruk

1. Dosanya orang yang sudah tua daripada dosanya anak muda
2. Orang alim yang disibukan oleh dunia daripada orang awam yang di sibukan oleh dunia
3. Kemalasan ulama untuk taat daripada malasnya orang awam
4. Congkaknya orang fakir ( miskin ) daripada congkaknya orang kaya

4 perkara yang lebih baik dari yang baik

1. Malunya seorang wanita daripada malunya laki-laki
2. Adilnya orang yang mempunyai kekuasaan daripada adilnya setiap perorangan
3. Tobatnya orang muda daripada tobatnya orang yang sudah tua
4. Kedermawanan orang fakir daripada kedermawanan orang kaya
( Hukama )

4 perkara penyebab gelapnya hati

1. Perut kenyang yang tiada dipedulikan
2. Berteman dengan orang Dzholim
3. Melupakan dosa-dosa yang telah lalu
4. Berangan-angan terlalu jauh

4 perkara penyebab terangnya hati

1. Perut lapar karena takut
2. Berteman dengan orang-orang sholeh
3. Mengingat-ingat dosa yang telah lewat
4. Membatasi angan-angan
( Abdullah bin Mas'ud )

4 perkara yang menciptakan lautan

1. Hawa bisa menciptakan lautan dosa
2. Nafsu bisa menciptakan lautan syahwat
3. Mati bisa menciptakan lautan umur
4. Kubur bisa menciptaklan lautan sesal
( Umar bin Khattab )

4 perkara penyebab musnahnya Islam

1. Manusia menahan dirinya daripada mempelajari ilmu agama
2. Mengamalkan apa yang tidak diketahui
3. Tidak mau mengamalkan apa yang diketahui
4. Tidak mau mempelajari apa yang tidak di ketahui
( Muhammad bin Fadl Al-Balkhi )

4 perkara yang sulit untuk dilakukan

1. Memberi maaf diwaktu sedang emosi
2. Dermawan di waktu fakir
3. Menjaga diri dari keharaman di waktu sepi
4. Berkata jujur kepada orang yang ditakuti atau orang yang di harapkan maaf atau pemberiannya
(   Ibnu Abbas )

4 perkara afdhol dan fardhu

1. Bergaul dengan orang sholeh itu afdhol dan mencontoh prilakunya adalah fardhu
2. Membaca Al-Quran itu afdhol dan mengamalkan isinya adalah fardhu
3. Ziarah dikubur ( orang sholeh ) itu afdhol dan melakukan persiapan masuk kubur adalah fardhu
4. Menjenguk orang sakit itu afdhol dan mengambil wasiatnya adalah fardhu
( Utsman bin Affan )

Minggu, 15 November 2015

Mutiara Hikmah Para Ulama dan Hukama - 5 Perkara

mutiara hikmah ulama dan hukama 5 perkara

Tetes-Tetes Hikmah Para Ulama dan Ahli Hikmah

5 ajaran dalam Taurat

1. Sesungguhnya merasa cukup dengan nafkah itu berarti rela menerima pembagian ( qanaah )
2. Sesungguhnya bahaya lisan itu bisa di selamatkan dengan uzlah
3. Sesungguhnya keagungan itu dapat di raih dengan meninggalkan kesenangan duniawi
4. Sesungguhnya sabar dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan di dunia itu bersifat sementara
5. Sesungguhnya bersenang-senang di kehidupan akhirat itu tak berpenghujung
 ( Imam Hasan Al-Basri )

5 perkara yang menjadikan Iblis celaka

1. Tidak pernah mengakui dosa-dosanya
2. Tidak pernah mau untuk menyesal
3. Tidak bersedia melakukan tobat
4. Memutuskan diri dari rahmat Allah
5. Tidak pernah mau mencela dirinya dari setiap kejahatan

5 perkara yang membuat anak Adam beruntung

1. Mau mengakui dosa-dosanya
2. Mau menyesali dosa-dosanya
3. Mau mencela dirinya dari perbuatan salah
4. Mau cepat-cepat melakukan tobat
5. Tidak merasa terputus dari rahmat Allah
( Muhammad bin Ad-dauri )

5 hal yang boleh dilakukan terburu-buru

1. Memberi makan tamu ketika ia datang
2. Merawat mayat setelah jelas kematiannya
3. Menikahkan anak gadis ketika sudah Baligh
4. Membayar hutang ketika sudah jatuh tempo
5. Tobat dari dosa yang sudah-sudah
( Muhammad Nawawi bin Umar )

5 perkara yang menambah kebaikan dan melapangkan rezeki

1. Orang yang senantiasa bersedekah sedikit atau banyak
2. Orang selalu menyambung sanak saudara ( silaturrahmi ) sedikit atau banyak
3. Orang yang selalu berjihad di jalan Allah
4. Orang yang selalu berwudhu dan tidak berlebih-lebihan dalam memakai air
5. Orang yang selalu taat pada orang tua
( Hukama )

5 amalan yang baik

1. Beribadahlah kepada Allah dengan kadar kebutuhanmu kepadaNya
2. Ambilah harta dunia dengan kadar hidupmu di dunia
3. Carilah bekal di dunia dengan kadar tinggalnya kamu di kubur
4. Beramallah untuk menuju sorga dengan kadar keberadaanmu serta apa yang kamu harapkan di sorga
5. Lakukanlah kedurhakaan kepada Allah dengan kadar kekuatanmu menerima siksaNya
( Syaqiq Al-Baqi )

Selanjutnya:

Rabu, 11 November 2015

Nilai UKG 2015, Pantaskah Saya Jadi Seorang Guru?

PERTANYAAN BODOH!

nilai ukg 2015 pantaskah saya jadi guru?


Dengan melihat hasil dari uji kompetensi guru UKG 2015 yang di selenggarakan oleh Kemdikbud seperti di atas ;

" Apakah saya belum patut untuk jadi seorang guru?"

" Apakah 80 buah soal bisa membuktikan kompetensi seutuhnya dari seorang guru? "

" Apakah 80 buah soal tersebut bisa menjawab persoalan nyata yang di hadapai seorang guru setiap hari?"

" Apakah 80 buah soal tersebut mampu mewakili dari seluruh karakter siswa yang telah dan akan di hadapai guru setiap saat disekolah?"

" Apakah 80 soal tersebut mampu menyingkat waktu dari seluruh pengabdian dan pengalaman seorang guru yang sudah puluhan tahun hingga menjadi satu setengah jam saja?"

" Apakah soal-soal UKG yang sebagian tidak ada hubungannya dengan bidang saya tersebut punya kemampuan layaknya Tuhan yang bisa menentukan taqdir seorang guru?"

" Apakah anak didik saya yang dengan beribu macam karakter, sifat, tingkat kecerdasan, pola pikir, latar belakang, budaya, adat setempat serta suasana lingkungan yang bermacam-macam bisa di " selesaikan " hanya dengan 80 buah soal?"

" Apakah masalah yang ada dalam 80 buah soal UKG pernah di hadapi oleh 5 juta orang guru di negri ini?"

" Apakah sifat dan karakter siswa yang ada dalam 80 buah soal UKG ada pada setiap siswa yang ada dari Sabang hingga Papua, samakah karakter, sifat dan pola pikir mereka?"

" Apakah 80 buah soal tersebut lebih penting dari contoh tauladan nyata dari seorang guru yang berakhlak mulia panutan sikap dan perbuatan para siswa, tapi tak mampu menjawab soal tersebut?"

" ??????? "

"Ah, sudahlah! Pertanyaan bodoh ini tak perlu di jawab. Coba lihat nilai UKG anda, anda belum layak jadi guru, pertanyaan anda sama tak bernilainya dengan hasil UKG anda. Untuk itu terima sajalah apa kata " mereka " yang di atas. Hal terpenting bagimu saat ini adalah mulai untuk belajar lagi".


SELAMAT TIDAK LULUS UKG!!!


Artikel lain:
Download Soal SBK Kelas 1 2 3 4 5 6 Gambar Hitam Putih
Jadwal Sholat Untuk PC Dan Laptop Dengan Suara Azan 5 Waktu
Menghapus Dan Menghilangkan Virus Komputer Dengan Os Linux

Senin, 09 November 2015

Ilham Sirr Tuangku Syaikh Muhammad Ali Hanafiah - Dzat Allah

Dzat

ilham sirr tuangku Ali Hanafiah

Wahai hamba-Ku:
Hanya Aku Tuhan yang mempunyai Dzat yang tersembunyi dalam rahasia yang tertutup dari segala celah, kecuali bagi hati yang tersiram dengan sentuhan rasa, hingga daripadanya hamba tersebut menemui Dzat-Ku dalam keadaan yang tersentuh dengan mata

Minggu, 08 November 2015

Syeikh Mursyid Adalah Esensi Dari Sebuah Tarekat - Maulana Rumi

Syaikh Pemberi Petunjuk
Syeikh Mursyid adalah esensi dari tarekat
Maulana Rumi
Wahai, cahaya kebenaran Husamuddin. Ambilah barang selembar dua lembar kertas lalu tambahkan pada akhiran hikayat ini untuk menjelaskan tentang seorang syaikh yang mursyid. Kami tidak mempunyai cahaya tanpa sinar dan matahari jiwamu ytang bersemayam dalam jasadmu yang lembut dan lemah. Kau lampu sekaligus cermin. Kau senopati hati dan pemegang ujung benang dari tarekat ini. Keinginan dan kesenanganmu menumbuhkan benih-benih keyakinan didalam hatiku.

Tulislah bagaimana keadaan seorang syaikh yang arif dengan jalan sufi. Pilih dan pahamilah bila seorang syaikh adalah esensi dari tarekat. Dia semisal musim penghujan sementara manusia lain seperti musim kemarau. Dia semisal rembulan sementara manusia lain semisal malam. Kalian memberi julukan syeikh kepada Bekhti Syab karena dia memang seorang syaikh dengan pengetahuan tentang kebenaran yang tidak lekang oleh zaman. Ia seorang syaikh yang tidak memilki permulaan.

Apa hubungannya dengan mutiara yang hilang? Daya kekuatan arak murni sangat kuat seperti emas kuno yang makin mahal harganya. Pilihlah seorang syaikh yang sanggup memberi petunjuk pada dirimu karena perjalanan spritual tanpa seorang pemandu akan menghadapi banyak keburukan, ketakutan, dan rasa khawatir. Tidak perlu dipungkiri bila kau akan kebingungan karena berkali-kali melintasi jalan yang sama. Waspadalah. Jangan berjalan sendirian di jalan yang belum kau kenal liku keloknya. Jangan sekali-kali mencampakkan wasiatku ini.

Duhai, orang dungu. Suara burung hantu di kegelapan bertumpang tindih di kepalamu jika engkau tidak bernaung dibawah bayang-bayang seorang syaikh. Suara itu akan menyokongmu dari jalan suci kepada kehancuran. Banyak sekali yang melintas dijalan ini tanpa seorang pemandu lalu tersesat di jalan kehinaan.

Simaklah wahyu Al-Quran tentang tersesatnya para penempuh jalan spritual dan apa yang dilakukan Iblis terhadap mereka. Dia menyeret mereka agar menjauh dari kemuliaan, sampai ribuan tahun jauhnya, hingga membuat mereka buta dan hanya meraba dalam kegelapan.

Lihatlah tulang dan rambut mereka. Ambillah pelajaran dan jangan mengarahkan laju keledaimu ke arah mereka. Tahanlah lutut keledaimu dan tarik ke arah jalan spritual di bawah pengarahan, nasehat, dan pengawasan orang-orang arif.. hati-hatilah. Jangan biarkan keledaimu melangkah untuk menjauhinya dan jangan lepaskan pegangan tangamu di lututnya.  Ia sangat menyukai padang rumput yang hijau. Ia akan masuk bermil-mil ke tengah padang rumput tanpa di komando bila engkau melalaikan dan meninggalkannya sebentar. Ia musuh bebuyutan bagi jalan spritual karena perutnya selalu kenyang dengan makanan.

( Sumber - Masnawi Kisah-Kisah Fantastis dari Persia )

Kamis, 05 November 2015

Syair Maulana Rumi - Ratapan Malam Seorang Fir'aun

Kitab Mastnawi
rumi ratapan malam seorang firaun

Dalam Kitab Mastnawi, karya fenomenal Syaikh Maulana Jalaluddin Rumi ada di kisahkan tentang Fir'aun yang secara diam-diam mengakui keesaan Allah, Menangis dan meratapi dirinya di malam sunyi, berdo'a secara diam-diam kepada Allah, mengakui kelemahan dan kekeliruannya.

Minggu, 01 November 2015

Kelas Spritual - Metode Untuk Meningkatkan Kecerdasan Spritual Anak

pelajaran spritual meningkatkan kecerdasan spritual anak

Anak adalah generasi penerus bangsa, ditangan merekalah nasib bangsa ini terletak dimasa depan, baik buruknya suatu bangsa nanti tentu terletak pada tangan mereka. Apa jadinya bangsa kita yang " Gemah Ripah Loh Jenawi " ini bila di pegang oleh generasi yang tak bermoral? Pintar tapi tak punya Tuhan? Menjadikan nafsunya sebagai penguasa? Tentu yang terjadi adalah kehancuran, kehancuran yang mesti di pertanggungjawabkan oleh para orang tua dan guru mereka saat ini, jika tak ada pembekalan Spritual yang diberikan kepada mereka.