Senin, 09 November 2015

Ilham Sirr Tuangku Syaikh Muhammad Ali Hanafiah - Dzat Allah

Dzat

ilham sirr tuangku Ali Hanafiah

Wahai hamba-Ku:
Hanya Aku Tuhan yang mempunyai Dzat yang tersembunyi dalam rahasia yang tertutup dari segala celah, kecuali bagi hati yang tersiram dengan sentuhan rasa, hingga daripadanya hamba tersebut menemui Dzat-Ku dalam keadaan yang tersentuh dengan mata
Wahai hamba-Ku:
Aku adalah Dzat yang memegang segala kehidupan tanpa tergantung dalam kehidupan. Aku-lah pencipta kehidupan dalam tiap-tiap tarikan nafas, dan Aku jua yang memiliki kehidupan walau ia tersembunyi di dalam kematian. Dan sesungguhnya janganlah engkau mengira kehidupan itu hanya terdapat dalam nafasmu karena kehidupan yang tergantung dengan sesuatu untuk hidup bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Maka hanya Aku-lah satu-satunya yang pantas disebut Dzat yang sebenar-benar hidup karena Aku tidak bergantung pada sifat-Ku yang hidup. Hanya Dzat-Ku Yang Berdiri Sendiri

Wahai hamba-Ku:
Aku-lah Dzat dari segala bentuk kecintaan, dan dari kecintaanlah engkau melihat kesempurnaan dari keindahan hati para hamba-hamba-Ku. Maka ketahuilah kecintaan adalah wujud keindahan Dzat-Ku. Dan tidaklah Aku jadikan hati para hamba-hamba-Ku melainkan Ku-bentuk melalui sentuhan cinta-Ku, hingga Dzat-Ku tiada dapat dipandang dan disentuh kecuali dengan hati yang penuh kecintaan kepada-Ku. Akulah Dzat yang selalu tersembunyi dalam setiap kecintaan yang merayap dalam hati hamba-hamba-Ku, dan Aku jua yang dapat mengerti bagaimana cinta itu dapat dibaca dan di pahami oleh hati hamba-hamba-Ku itu. Dengan kecintaanlah engkau berawal dan akan berakhir, bahkan disitulah engkau akan menemui Dzat Aku yang tersembunyi di balik apa-apa yang engkau rasa terhadap sebuah kecintaan kepada-Ku

Artikel berikut;

Jadilah peran dalam suatu perjuangan umat dan jangan hanya jadi penonton, sungguh rugi diakhirnya nanti.