Senin, 02 Maret 2015

Ilham Sirr Tuangku Syeikh Muhammad Ali Hanafiah Ar-Rabbani

Ilham Sirr Tuangku Syeikh Muhammad Ali Hanafiah Ar-Rabbani
( Guru Besar Tasawuf Islamic Centre Jakarta )

Ilham sirr cara sufi mengatasi hidup

ILHAM SIRR

Wahai hambaKu:
Bukankah engkau mencari keridhaan Aku? namun kenapa engkau masih meragukan kehendak-Ku ketika Aku turunkan bencana dan kehinaan kepadamu. Sesungguhnya keridhaan Aku bukan saja terletak pada kesenangan dalam pandanganmu, akan tetapi dapat di temukan di segala yang tidak engkau senangi, namun engkau masih mudah menerimanya

Wahai hambaKu:
Pandangilah Aku setelah engkau buta daripada penglihatanmu, dengarlah kalam-Ku ketika pendengaranmu tuli daripada suara, datangilah Aku disaat akalmu tiada kesanggupan lagi untuk merangkai huruf maupun kata-kata, lau cintai Aku dimana hatimu telah jauh ditinggalkan oleh kemauanmu sendiri. Dan ketahuilah, sesungguhnya Aku adalah sebaik-baik pengganti daripada segala sesuatu apapun yang hilang di dirimu

Wahai hambaKu:
Bagi hambaku yang benar-benar mencintai-Ku dan memiliki kerinduan hanya kepada-Ku, niscaya baginya dapat ditemukan dalam keadaan berserah diri dengan segala rasa kehambaan, walaupun ianya telah Ku-hilangkan " hak " untuk mendapatkan kesenangan yang datang dari segala bentuk makhluk-Ku. dan bukankah telah engkau ketahui, tiada kesenangan bagi pecinta-Ku melainkan yang datang kepadanya itu hanya semata daripada wajah-Ku

Wahai hamba-Ku:
Katakanlah, " Tidaklah satu timbangan yang mampu mengungkapkan keadilan Tuhanmu dan ia-Nya tiada bersandar pada akal, hingga mustahil bagi kedua mata kepalamu untuk memahami apa yang telah dikehendaki daripada Tuhanmu." Dan sesungguhnya kasih sayang-Ku tiadakan pernah terlihat melainkan melalui keadilan-Ku yang terdapat pada apa-apa yang telah diusahakan oleh hamba-Ku kepada-Ku

(Ilham Sirr Tuangku Syaikh Muhammad Ali Hanafiah ArRabbani)

Tentang Ilham Sirr: 

Jadilah peran dalam suatu perjuangan umat dan jangan hanya jadi penonton, sungguh rugi diakhirnya nanti.