Sabtu, 05 Mei 2018

Arti Tarekat dalam Islam - Tuangku Syaikh Muhammad Ali Hanafiah Ar-Rabbani


Apa Itu Thariqah?

Thariqah merupakan lembaga pendidikan ilmu tasawuf, yang mempelajari dan mendalami metoda ihsan untuk menyempurnakan keimanan, yang menjadikan kita mengenal dan mempraktekkan islam yang kaffah (sempurna).

Thariqah yang benar akan melahirkan pribadi-pribadi yang berakhlak kepada Khaliq dan berakhlak kepada makhluk. Jika maksud berakhlak kepada makhluk adalah menebar kasih sayang dan cinta sekaligus menjadi pribadi yang bermanfaat di tengah-tengah umat. Sedangkan maksud dari pribadi yang berakhlak kepada Khaliq merupakan pribadi yang memiliki Tauhid yang kokoh dan sempurna, dan memiliki daya juang yang tinggi untuk membela nilai-nilai kebenaran yang datang dari sisi Allah Aza wajallla.

Wajibkah Berthariqah dalam Islam?

Seorang Profesor dibidang tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pernah berkata kepada Tuangku Syekh Muhammad Ali Hanafiah," Tidak ada kewajiban bagi umat untuk belajar Thariqah, karena thariqah hanyalah salah satu jalan diantara banyak jalan menuju Allah,"

Kemudian dijawab oleh Tuangku Syekh, " Memang belajar Thariqah tidak diwajibkan bagi semua Muslim, kecuali bagi seorang muslim yang sudah terdapat rindu dihatinya untuk berjumpa degan Allah, bahkan sesungguhnya jika seseorang telah merindu kepada Tuhannya, dia akan mencari jalan (Thariqah) sendiri tanpa mesti disuruh oleh siapa pun!

Jadi bila anda masih merasa tidak penting untuk berthariqah berarti anda belum merasakan nikmatnya merindui Allah dalam beragama, dan rindu kepada Tuhan merupakan gerbang awal seseorang mengenal agamanya secara kaffah (sempurna).


Jadilah peran dalam suatu perjuangan umat dan jangan hanya jadi penonton, sungguh rugi diakhirnya nanti.